Oferta dla deweloperów

Zajmujemy się nieruchomością od momentu odbioru od Wykonawcy do powstania Wspólnoty. Pośredniczymy w kontaktach mieszkańców z Deweloperem. Oferujemy kompleksowe usługi administracyjne, obsługę organizacyjną, techniczną i prawną nieruchomości.
Nad każdą nieruchomością czuwa indywidualnie dobrany zespół profesjonalistów.
Działamy w oparciu o szeroką wiedzę, doświadczenie i rzetelność.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu Wspólnotami oraz szerokiej wiedzy naszego zespołu ekspertów, gwarantujemy Developerowi specjalistyczne usługi doradcze w następujących dziedzinach:
• analiza projektu umożliwiająca optymalizację rozwiązań na osiedlu zarówno na etapie projektu jak i na etapie sprzedażowym;
• obniżenie kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu;
• organizacja przebiegu dokumentacji i płatności;
• przygotowanie i negocjowanie umów na dostawy mediów i inne usługi dotyczące nieruchomości;
• przegląd wszystkich rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych;
• analiza rozwiązań prawnych;
• przygotowanie procesu odbioru inwestycji;
• przygotowanie rocznego budżetu;
• przygotowanie kompleksowego raportu dotyczącego inwestycji;
• opracowanie procedur reklamacyjnych i usuwania usterek;
• podejmowanie interwencji przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury;
• porady prawne związane z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dotyczącymi powołania i funkcjonowania Wspólnoty oraz obowiązków Inwestora.

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI OD GENERALNEGO WYKONAWCY

• Czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach;
• Przejęcie dokumentacji nieruchomości, przechowywanie jej na nieruchomości
• Pełnienie funkcji komunikacyjnej między Deweloperem, firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości
• Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli, aktualizowanie stanu budynków
• Kontakt telefoniczny 24h z administratorem nieruchomości dedykowany użytkownikom lokali przedstawicielom Dewelopera i służbom technicznym
• Analiza, doradztwo i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości
• Podejmowanie działań interwencyjnych przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury;
• Analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych;
• Optymalizacja kosztów za media i inne usługi, w tym negocjowanie umów z dostawcami.

ADMINISTROWANIE W IMIENIU I NA RZECZ DEWELOPERA

• Przygotowanie dla Dewelopera modelu zarządzania nieruchomością;
• Czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach;
• Założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego;
• Monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości;
• Kontrola czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych;
• Kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych;
• Podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii i ich skutków;
• Dyżury administratora na terenie nieruchomości;
• Wizytacje nieruchomości według potrzeb;
• Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;
• Wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów;
• Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w lokalach jak i częściach wspólnych oraz przekazywanie ich Deweloperowi/Wykonawcy;
• Nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek;
• Monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców;
• Rozliczenie użytkowników lokali mediów za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej;
• Opisywanie, weryfikacja faktur dotyczących nieruchomości i przekazywanie ich do siedziby Zleceniodawcy;
• Ubezpieczanie nieruchomości wspólnej na preferencyjnych warunkach

POWOŁANIE WSPÓLNOTY / obsługa prawna

• Wystąpienie o nadanie NIP, REGON w terminie jednego dnia roboczego od dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej;
• Założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
• Przygotowanie uchwał, regulaminów i statutów;
• Rejestracja Wspólnoty

Do góry