Zarządzanie najmem

Najem okazjonalny jest to rozwiązanie obecne w polskim prawie od zaledwie kilku lat. Umowa najmu okazjonalnego ma zabezpieczać wynajmującego przed nieuczciwym najemcą, dzięki możliwość sprawnej eksmisji najemcy w razie takiej potrzeby. Wynajmujący podpisując umowę o najem okazjonalny, w razie zakończenia umowy, bez względu na przyczynę, może „przymusić” najemcę do wyprowadzenia się z lokalu bez konieczności przeprowadzania (często długiego) postępowania sądowego w celu uzyskania wyroku eksmisyjnego.

Zakres usług

Przejmujemy od właścicieli nieruchomości obowiązki związane z obsługą ich najmu w całości lub w wybranej formie. Od przygotowania lokalu do najmu (remonty, doposażenie, home - staging), po znalezienie najemcy, kontrolę płatności i opiekę nad nieruchomością w trakcie wynajmu:
• ustalamy zasady i warunki wynajmu zgodnie z oczekiwaniami właściciela i przygotowujemy odpowiednią umowę najmu,
• przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację nieruchomości przed wydaniem mieszkania najemcy,
• przygotowujemy ofertę wynajmu nieruchomości (opis mieszkania do ogłoszeń, wykonanie zdjęć) i zajmujemy się jej publikacją,
• prezentujemy mieszkanie,
• szukamy, wybieramy i weryfikujemy najemców według sprawdzonych procedur,
• wyliczamy kwoty należne z tytułu czynszu i innych opłat, przygotowujemy rozliczenia z dostawcami mediów,
• monitorujemy płatności dokonywane przez najemców oraz stan mieszkania,
• utrzymujemy kontakt z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości,
• rozwiązujemy bieżące problemy pojawiające się podczas trwania umowy najmu lokalu,
• odbieramy mieszkanie w niepogorszonym stanie, rozliczamy najemcę ze zobowiązań po wygaśnięciu umowy najmu,
• doradzamy jak przygotować mieszkanie do najmu (home-staging).

Koszty zarządzania najmem

Wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniami na wynajem ustalane jest indywidualnie, ponieważ zależy od zakresu potrzeb właściciela i położenia nieruchomości. Usługa zarządzania najmem to zwykle 11-15% czynszu najmu/m-c w okresie wynajmowania (jednak nie mniej niż 100 zł).
W okresie pustostanu jest to 50 zł/m-c. Do tego należy doliczyć opłatę za przygotowanie mieszkania do sesji fotograficznej oraz za wykonanie zdjęć, oraz prowizję za wykonanie usługi pośrednictwa (jeśli jest taka potrzeba), w wysokości 70% miesięcznego czynszu najmu. Jesteśmy elastyczni, istnieje możliwość podjęcia współpracy na zasadzie reagowania na żądanie właściciela. Abyśmy mogli zacząć zarządzać Twoją nieruchomością, musimy ją jednak najpierw dobrze poznać. Konsultacja i wizja lokalna to usługa bezpłatna.

Do góry